Kaupungin sisäliikuntapaikkojen käyttö seuratoiminnassa 4.12. alkaen
Julkaistu: 03.12.2021 20.22

Kaupungin sisäliikuntapaikkojen käyttö seuratoiminnassa 4.12. alkaen

Huomenna lauantaina 4.12. otetaan Vantaan sisäliikuntatiloissa käyttöön koronapassin tarkastus.

Tämä tarkoittaa jäähalliin tulevien 16-vuotaiden ja sitä vanhempien ihmisten osalta sitä, että koronapassi tulee esittää aina, kun pyrkii kaupungin sisäliikuntatiloihin.

Joukkueiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen joukkueen joukkueenjohtaja organisoi (yksi toimihenkilötehtävä lisää) henkilön jäähallin sisääntuloon tarkastamaan sisääntulijoiden koronapassin. Joukkueen tarkastusvuoro määräytyy aina jäävuorolistan mukaan kaikki tapahtumat mukaan lukien. Koronapassin tarkastus tapahtuu mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus. Sen saa maksutta yleisimmistä sovelluskaupoista.

Vantaan liikuntapalvelut:

• Koronapassi on pakollinen kaikille 16 vuotta täyttäneille.

• Seura vastaa koronapassin tarkistamisesta järjestämänsä toiminnan osalta. Velvoite koskee kaikkea seurojen järjestämää toimintaa (mm. harjoitukset ,ottelut, turnaukset) kaikilla sisäliikuntapaikoilla osallistujamäärästä riippumatta.

• Sisäliikuntapaikkojen käyttö on mahdollista vain koronapassin avulla. Rajoitukseen ei sovelleta minkäänlaisia poikkeuksia.

• Koronapassia edellytetään kaikilta tilassa oleskelevilta, myös harrastuksiin osallistuvien lasten vanhemmilta.

• Alle 16 vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu lisäämällä terveysturvallisuustoimia

• Seura voi esimerkiksi rajoittaa harrastajamäärää, porrastaa harrastajien osallistumista tai tehdä harjoitteisiin liittyviä muutoksia terveysturvallisuuden takaamiseksi.

• Seura vastaa täysimääräisesti toimintansa terveysturvallisesta toteuttamisesta.

• Koronapassi ei koske alle 16 vuotiaita eikä seura voi omatoimisesti myöskään laajentaa passin käyttöä heihin.

Alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkoliikuntapaikkojen rajoitukset koskevat sellaista toimintaa, johon osallistuu yli 50 henkeä.

• Seuran on järjestettävä toiminta siten, että toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Seura voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa harrastajien osallistumista tai tehdä toimintaan liittyviä muita järjestelyjä.

• Seura vastaa siitä, että terveysturvallisuus huomioidaan ja sen edistämiseksi tehdään toimenpiteitä.

Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi:

1. osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2. osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä,

3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan;

4. seuran tulee lisäksi järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista..

Koronapassi luetaan mobiililaitteen sovelluksella

Tapahtuman järjestäjä voi lukea koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus. Sen saa maksutta yleisimmistä sovelluskaupoista.

Koronatodistuksen lukijalla luetaan todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulee hyväksytty tai hylätty -merkintä. Koronatodistuksen lukija ei kerää tai tallenna todistusten tietoja. Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi ja vihreä väri. Jos todistus hylätään, ruudulle ei tule nimeä vaan vain punainen väri. Sovelluksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronapassin tietoja ei saa rekisteröidä, tallentaa tai käsitellä muussa käyttötarkoituksessa.

Jos todistuksen tarkistaminen Koronatodistuksen lukija -sovelluksella ei ole teknisistä syistä mahdollista, todistuksen voimassaolon voi tarkistaa ilman sähköistä lukijaohjelmaa. Asiakkaita ja toimintaan osallistuvia tulee informoida ja ohjeistaa taittamaan paperitodistus tai muutoin peittämään todistus siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste eikä muita henkilötietoja. Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite.

Lisätietoja rajoituksista

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.12.2021

Tiedote

Päätös

Vantaan kaupungin tiedote koronapassin käyttöönotosta

Vantaa.fi

Tietoa koronapassista ja koronatodistuksesta

Kanta.fi

Tietoa koronatodistuksen lukijasta

THL.fi

Hyrylän jäähallin päivitetty ohjeistus: TUUSULAN JÄÄHALLI OY_koronaohje_3-12-2021.pdf

Seuran uusimmat

03.12.2021 20.12Kaupungin sisäliikuntapaikkojen käyttö seuratoiminnassa 4.12. alkaen
03.12.2021 10.59Ilmoittautuminen kevään -22 ryhmiin on nyt auki!
26.11.2021 18.30Onnistuneen 20-vuotisjuhlapäivän yhteenveto
25.11.2021 12.19OLYMPIA- JA A-MAAJOUKKUERAHASTO jakaa junioriavustuksia vähävaraisille
30.10.2021 10.39Kiekko-Vantaa itä & Jr. kausijulkaisu 2021-2022
22.10.2021 17.02Kiekko-Vantaa juniorit 20v. juhlat Trio Areenalla 30.10. klo 11-17
Seuran uutisarkisto