Joukkue

Eronen Eemil
Fjäder Patrik
Hakala Daniel
Halonen Aamos
Hasa Nooa
Heinonen Jere
Heiskanen Aleksi
Jansson Ville
Kalola Nemo
Kemi Topias
Kinnunen Otso
Kirvesmäki Markus
Kitula Anton
Kokkila Taavi
Kuivalainen Roope
Latomäki Leevi
Lehto Valtteri
Multas Oliver
Nieminen Ville
Partanen Toni
Pirjola Ossi
Pösinger Boris
Punkari Ukko
Ruokosalo Aapo
Sandberg Oliver
Tahvanainen Anton
Teerioja Tatu
Toppinen Aki
Tsupari Veeti
Turunen Veeti

Toimihenkilöt