Joukkue

Eronen Eemil
Fjäder Patrik
Halonen Aamos
Kirvesmäki Markus
Köhler Erik
Kokkila Taavi
Kontola Kasperi
Kuivalainen Roope
Kuosa Jimi
Lindroos Aku
Locmelis Linards
Mohammad Rayyan
Multas Oliver
Nieminen Ville
Nurmi Justus
Pakalén Elmo
Partanen Toni
Punkari Ukko
Saari Robin
Sällström Jonas
Sandberg Oliver
Tahvanainen Anton
Teerioja Tatu
Tsupari Veeti
Tuhkanen Aatu
Turunen Veeti
Kitula Anton

Toimihenkilöt